Händer i Kvinnersta
5 februari 2024

Stockholm på besök! I slutet av januari var Master-studenter från Kungliga Tekniska Högskolan på studiebesök hos Kvinnersta. Studenterna gör ett projektarbete där de ska ta fram en översiktsplan för ett område i utveckling och Kvinnersta är ett av alternativen.

Christina Krönert-Lind, fastighetsutvecklingschef, och Anders Ejdeholt, Arkitekt SAR/MSA, på Örebroporten var på plats för att föreläsa och ge studenterna i stadsplanering en rundtur av området.

Syftet med studiebesöket var att bidra med information om Kvinnersta som grund till deras uppgift.

– Studenterna ska ta fram ett eller flera förslag till en ny översiktsplan för hur de tänker sig användandet av området. Det ska bli spännande att se vad de kommer fram till. Vi ska få ta del av arbetet och se vilket fokus de har, berättar Anders.

Engagerade och nyfikna studenter: ”En väldigt givande förmiddag!”

Under besöket fick de nyfikna och engagerade studenterna möjlighet att ställa frågor till Christina och Anders. Om allt från hur infrastrukturen ser ut i Örebro till vilka hyresgäster Örebroporten önskar i området.

– Utan att visa våra egna skisser beskrev vi i ord våra idéer för Kvinnersta. Studenterna ska förstå områdets historia och vad det är för typ av plats. Vilka funderingar vi har för framtiden, utan att låsa dem vid någonting. De ska vara fria i sin uppgift, berättar Anders och Christina fortsätter:

– Det har varit en väldigt givande förmiddag! Det ska bli kul att få ta del av arbetet som studenterna gör. Både vi och Örebro kommun kommer ha nytta av det.

– Ja, det kommer vara jättebra för oss att ta del av. Studenterna har olika bakgrund, allt från arkitekter, byggnadsingenjörer till samhällsplanerare. Det är ett roligt initiativ som vi kommer ha nytta av! säger Anders.