Händer i Kvinnersta
22 februari 2024

Magelungen är en av verksamheterna som nyligen flyttat in på Kvinnersta-området. Sedan årsskiftet har verksamheten varit i gång. De erbjuder korttidsboende och kollo för barn inom LSS. Responsen från barnen och anhöriga har varit väldigt positiv.

Magelungen är en rikstäckande verksamhet med 400 medarbetare runtom i landet. De erbjuder behandlingsskola, hemmasittarprogram, FUNKA Hemma samt kollo- och LSS-insatser.

– Här ute på Kvinnersta erbjuder vi korttidsboendeoch kolloverksamhet. Vi har haft den här bygganden i ett år och har under den tiden byggt upp allting. Vid årsskiftet satte verksamheten i gång här, berättar föreståndare och verksamhetschef Tommy Damström.

– Örebroporten har totalrenoverat hela byggnaden och vi har varit med i hela processen. Sedan har vi tagit över och inrett lokalen. Nu när vi är nära barnen kan de också uttrycka vad de önskar ska finnas här, berättar Fedha Muhedinovic, föreståndare för kolloverksamheten.

”Ett utvecklingsområde för framtiden”

Att vara nära centrala Örebro men i ett lugnare, naturnära område var viktigt vid valet av lokal. Det motiverade Magelungen att välja Kvinnersta.

– Det är ett lysande läge här. Det är lagom långt ifrån stan och det finns bra förbindelser med buss. Det är ett utvecklingsområde för framtiden, säger Tommy.

– Närheten till natur var en stor faktor i vårt val och nu har vi har börjat lära känna området. Vi har gått mycket promenader och letat nya promenadstråk, berättar Fedha och fortsätter:

– Vi har gått ner till hästarna och pratat med stallansvarig där. Det är kul att det finns rörelse här ute. På helgerna går det massa människor på promenad. Kvinnersta ett roligt område att få vara i.

Responsen från barnen som är här och anhöriga har varit väldigt positiv.

– De tycker att det är fantastiskt! Och de som har fått se husen tycker att det är jättebra. Vi har haft flera barn som har haft svårt att sova på kollo. Men det har funkat jättebra i de här husen. Det är glädjande! säger Fedha.